Organizaţia

 

PhilScience este o organizaţie ştiinţifică privată, înfiinţată în 2018, care îşi desfăşoară activitatea sub administrarea societăţii Infarom SRL.

Societatea Infarom a fost înfiinţată în 1993 ca editură specializată în cărţi de matematică aplicată şi educaţională. Infarom şi-a dezvoltat propriul centru de cercetare cu o echipă de matematicieni care au condus numeroase proiecte de cercetare, finalizate prin publicaţii şi aplicaţii în educaţie şi industrie. Din 2017, Infarom şi-a extins specializarea publicistică, incluzând filosofia ştiinţei, filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia religiei, epistemologia şi filosofia educaţiei, care alcătuiesc imprintul PhilScience Press. PhilScience Press editează şi revista online PhilScience Magazine.

Misiunea PhilScience este de a comunica şi investiga problemele curente şi critice ale ştiinţei, cercetării şi educaţiei contemporane, prin propriile cercetări, prospectări şi publicaţii de calitate.

Suntem o comunitate de cercetători care dezvoltă proiecte de cercetare teoretică, dar şi aplicative. Dintre misiunile noastre, cea a schimbării din temelii a educaţiei matematicii şi ştiinţei după criterii de adecvare teoretică bine fundamentate este considerată una de primă prioritate. Prin proiectul curent, au fost implementate rezultate ale cercetărilor interdisciplinare din domeniul educaţiei matematicii. Proiectul oferă resurse interactive elevilor din clasele 5 - 12, cu scopul ca aceştia să dobândească înţelegerea completă a matematicii predate la clasă, eliminând tradiţionala învăţare mecanic-procedurală fără o înţelegere adecvată a conceptelor matematice.

 

Contact

Administraţia societăţii (folosiţi această adresă pentru corespondenţa poştală): Infarom, 29 B, Dumbrava Str., Targu Jiu, Gorj, 210109, Romania.

E-mail:
Probleme administrative: office[at]infarom.ro
Informaţii privind proiectul curent şi alte proiecte PhilScience: info[at]philscience.org
Aplicaţii: applications[at]philscience.org
Comenzi şi solicitări de servicii: orders[at]philscience.org

 

index »