Ce este matematica: Ghidul şcolar al înţelegerii conceptuale a matematicii

Autor: Cătălin Bărboianu; ISBN 9789731991993; Editura: Infarom - PhilScience Press; 312 pag.

Aceasta nu este o carte de matematică, ci una despre matematică, care se adresează elevului sau studentului, dar şi dascălului său, cu un scop cât se poate de practic, anume acela de a iniţia şi netezi calea către înţelegerea completă a matematicii predate în şcoală.
Tradiţia predării matematicii într-o abordare preponderent procedural-formală a avut ca efect o viziune deformată a elevilor asupra matematicii, ca fiind ceva strict formal, instrumental şi calculatoriu. Pierzând contactul cu baza conceptuală a matematicii, elevii dezvoltă pe parcurs o “anxietate matematică” şi renunţă la a mai căuta înţelegerea matematicii, care devine “duşmanul tradiţional” din şcoală.
Această lucrare şi-a propus materializarea rezultatelor cercetărilor inter- şi trans-disciplinare având ca obiect înţelegerea matematicii, care au concluzionat că domeniile care au potenţialul de a contribui în acest fel la educaţia matematicii, unificând abordările procedurală şi conceptuală, sunt epistemologia şi filosofia matematicii şi ştiinţei, precum şi fundamentele şi istoria matematicii. Aceste rezultate susţin teza că teama de matematică poate fi înlăturată prin abordarea conceptuală, iar un elev cu o bună înţelegere conceptuală va fi un rezolvitor de probleme mai bun.
Autorul a identificat acele zone şi concepte aparţinând acestor discipline, care pot fi adaptate şi prelucrate în vederea familiarizării elevului sau studentului cu acest tip de cunoştinţe, care să însoţească conţinutul tradiţional al matematicii şcolare. Lucrarea a fost astfel organizată încât să contureze cititorului o imagine unificatoare asupra complexităţii naturii matematicii, precum şi o perspectivă conceptuală necesară, în final, înţelegerii de tip holistic a matematicii şcolare.
Autorul vorbeşte despre matematică, pentru a convinge că a înţelege matematica înseamnă mai întâi să o înţelegem ca întreg, dar şi ca parte a unui întreg. Natura matematicii, conceptele sale primare (cum ar fi numerele şi mulţimile), structurile, limbajul, metodele, rolurile şi aplicabilitatea matematicii, sunt prezentate în conţinutul lor esenţial, iar explicarea conceptelor non-matematice este făcută într-un limbaj accesibil, însoţită de multe exemple relevante.
Cartea este o unitate didactică concepută să reprezinte punctul de plecare şi un ghid de orientare către dobândirea înţelegerii de tip holistic a matematicii (pentru elev sau student) şi (pentru dascăl) către o predare de tip epistemic-conceptual, în care înţelegerea conceptuală este la fel de importantă ca antrenarea abilităţilor procedural-aplicative.

comandă cartea »         cuprins »

 

Probleme de matematică cu soluţii progresive separate: Ponturi, algoritmi, demonstraţii. Volumul 1 – Algebră de liceu

Autori: Cătălin Bărboianu, Evgheni Tokarev; ISBN 9789731991009; Editura: Infarom; 124 pag.

Rezolvarea de probleme presupune atât abilităţi teoretice şi analitice, dar şi algoritmice, dublate de o intuiţie matematică. Acest concept nou de culegere interactivă vine cu succes în sprijinul dezvoltării abilităţilor de rezolvare ale elevilor, oferind totodată profesorilor de matematică modele de predare a rezolvării problemelor, ca parte integrantă a procesului de învăţare a matematicii.
Topica problemelor din acest volum parcurge algebra de liceu, în special a claselor a noua şi a zecea, trecand prin domenii ca: numere întregi şi reale, ecuaţii, inegalităţi, puteri, logaritmi, divizibilitate, polinoame, combinatorică. Nivelul de dificultate al problemelor este specific concursurilor şcolare.
Culegerea este structurată pe patru secţiuni independente, respectiv Enunţuri, Ponturi, Algoritmi şi Demonstraţii, în această ordine. Secţiunile descrise mai sus sunt separate în lucrare, astfel încât rezolvitorul să poată tatona soluţia şi să caute căi de rezolvare în mod independent, fără a vedea în acelaşi loc soluţiile progresive care urmează.
Rezolvitorul poate consulta secţiunea următoare abia atunci când a epuizat fără succes metodele proprii de abordare şi studiu individual ale problemei. În acest fel, rezolvitorul poate trece de la o soluţie progresivă la alta mai detaliată după ce şi-a întrebuinţat toate resursele proprii, acest efort suplimentar constituindu-se într-un antrenament matematic util.

comandă cartea »

 

 

Urmăriţi şi alte cărţi de matematică şcolară, matematică aplicată şi filosofia matematicii ale editurii Infarom.

 

libraria Infarom »                                                                            index »