Cum facem, ce facem şi ce nu facem

Meditaţiile se desfăşoară pe internet (pe platforme specializate), în grupe de maxim cinci elevi, câte două sesiuni (consecutive) de două ori pe săptămână, mergând pe cât posibil în paralel cu predarea de la clasă. O sesiune de meditaţie durează 40 de minute (80 de minute o şedinţă).

Meditaţiile pentru înţelegerea conceptuală a matematicii nu urmează tiparul celor tradiţionale, ci completează predarea de la clasă în aspectele conceptual-explicative, cu scopul înţelegerii complete. Meditaţiile noastre insistă pe înţelegerea conceptuală, explicarea şi justificarea conceptelor şi procedurilor. Astfel, în cadrul acestora nu se face exclusiv antrenament de rezolvare a problemelor şi nu se execută temele integral (dar se explică proceduri şi paşi ale rezolvărilor sau demonstraţiilor, aplicabile problemelor nerezolvate din temă, oferindu-se ponturi şi sugestii progresive de rezolvare).

Problemele şi exerciţiile se rezolvă integral în modul explicaţiei conceptuale complete. Acest mod vizează atât partea formal-teoretică angajată (reluând definiţiile şi proprietăţile conceptelor matematice implicate, în latura lor aplicativă), procedurile de rezolvare (explicând şi justificând fiecare pas şi metodă folosită), dar şi aportul problemei respective la cunoaşterea matematică anterioară (generalizări, particularizări, cazuri speciale, exemple şi contraexemple, legături cu alte concepte matematice învăţate sau care urmează a fi predate, distincţii faţă de probleme similare, etc.). Pe perioada meditaţiilor sunt prevăzute şi teste periodice, care evaluează atât înţelegerea conceptual-teoretică, dar şi abilităţile procedurale şi de rezolvare.

Principiul general al colaborării dintre profesor şi elev constă în ghidarea acestuia din urmă către o clarificare conceptuală care îi va induce şi abordarea procedurală ca rezolvitor de probleme autonom; aceasta din urmă este consolidată prin antrenamentul propriu şi la clasă. Dacă elevul ajunge să “facă” matematică înţelegând-o, o va face până la urmă fără ajutor direct, acest statut al său de independenţă fiind de fapt una din ţintele acestei abordări.

Pentru elevii/părinţii care doresc totuşi ca pregătirea suplimentară la matematică să fie concentrată pe rezolvarea de probleme, sau nu doresc participarea la meditaţii extra-şcolare, oferim serviciul de rezolvare integral-explicativă de probleme.

 

Cum funcţionează

Pentru a participa la un grup de meditaţii, trebuie să alegeţi mai întâi instructorul preferat, accesând graficul de disponibilitate, unde puteţi consulta şi CV-urile instructorilor listaţi. Ulterior (după primele două şedinţe), instructorul poate propune regruparea elevilor şi direcţionarea către alte grupe, pentru a avea elevi de nivel apropiat în aceeaşi grupă.

O şedinţă de meditaţie conţine două sesiuni consecutive (a câte 40 de minute), conform programului stabilit de către instructor. O şedinţă presupune trei etape: prima constă în explicarea conceptelor şi procedurilor predate la lecţia de la clasă cu scopul înţelegerii conceptuale de tip holistic (etapa de predare); a doua constă în răspunsul la întrebările adresate de către elevi privind aspectele rămase neînţelese de la abordarea de la clasă, dar şi de la meditaţia curentă (etapa de lămurire); a treia etapă este dedicată rezolvărilor de probleme şi aplicaţiilor, explicate la nivel conceptual şi procedural (etapa de aplicare).

Testele de evaluare se vor susţine în medie o dată la două săptămâni şi vor fi urmate de recomandări personalizate pentru îmbunătăţirea rezultatelor.

Cerinţele tehnice pentru calculator sunt: camera video si microfon, sistem de operare minim Windows 7, o adresă de e-mail, un cont Google, browser de internet, MS Word şi Adobe Reader.

 

înscrie-te acum »                                                                           index »